9 novembre, 2020

Activitats Entorn

Cada vegada es produeixen més objectes de plàstic, com ara plats, ampolles, envasos… i una infinitat de coses més.

Vivim en un món fet de plàstic. Tot el que ens envolta està fet o conté una gran part d’aquest material tan contaminant.

Avui en dia, la seva producció és una de les principals causes de la contaminació global que existeix i amb la que convivim tots en el nostre dia a dia. Tots aquells residus que generem i que no reciclem correctament, en aquest cas, plàstic que no llencem al contenidor groc, corren el risc d’anar a parar al mar.

Es calcula que només el 9% de tot el plàstic que s’ha produït i consumit fins al dia d’avui ha sigut reciclat; el 12% ha sigut incinerat i la gran majoria (el 79%) ha acabat als abocadors o directament al medi ambient.

Cada any, 8 milions de tones de deixalles arriben al fons del mar. Un problema que posa en perill i amenaça els ecosistemes i les espècies marines, que moltes vegades acaben confonent aquestes restes amb aliments i els ingereixen.

Estem doncs, davant un problema general, ja que aquesta contaminació afecta tots els mars i oceans del planeta, sense excepció, en major o menor mesura.

Com arriben tots aquests residus al mar i als oceans?

Foto de National Geographic

Quan llencem tots els productes de plàstic que utilitzem i ja no farem servir més, tant poden acabar als abocadors, com poden ser cremats o reciclats. Tot i això, a causa de l’acció de la pluja i del vent, aquests residus poden arribar al mar encara que els llencem a les escombraries. Això fa doncs, que puguin acabar arribant als rius o fins i tot als sistemes de clavegueram de les diferents ciutats i pobles. I un cop estan aquí, a no ser que es treguin a temps, acabaran molt segurament al mar, per més lluny que ens trobem de la costa.

Es calcula que, aproximadament, el 80% de les deixalles que es troben al mar provenen dels residus generats pels humans, moguts i transportats pels diferents fenòmens meteorològics. Aquests hi arriben per culpa de l’activitat humana, les clavegueres, els desaigües pluvials, rius, abocadors il·legals o zones industrials.

De tot aquest plàstic dels mars i dels oceans, només el 15% torna a la costa i a les platges. Un altre 15% acaba flotant a les superfícies dels mars i el 70% restant queda atrapat a zones poc profundes o s’enfonsa al fons del mar. O fins i tot, poden arribar a ser ingerits per diferents animals marins. Es calcula que any més d’un milió d’aus i més de 100.000 mamífers marins moren a causa de tots aquests plàstics que arriben al mar.

El plàstic és un material que es dispersa molt fàcilment i és molt persistent. Això fa doncs que puguem arribar a trobar restes de plàstic a tot el planeta, fins i tot, a l’Antàrtida i a l’Àrtic.

Els plàstics que trobem a la superfície del mar són només una petita part del que s’amaga realment en el fons marí: representen menys del 15% del que es pot arribar a trobar al mar.

Què passa amb el plàstic quan arriba al mar?

Foto de Iberdrola

Un cop els plàstics han arribat al medi marí, tarden entre dècades i cent anys a descompondre’s. La durada depèn del tipus de plàstic i de les condicions ambientals a què s’exposa (llum solar, oxigen, agents mecànics). Les onades ajuden a accelerar el procés i com a conseqüència, aquells residus més grans es van trencant en trossets petits, generant els coneguts i temuts microplàstics.

És difícil saber quant de temps tarda el plàstic a descompondre’s en el mar, però se sap que tarda bastant més que a la terra.

Què podem fer nosaltres?

El primer de tot que podem fer, és reduir el nostre consum diari de plàstics. Podem començar per anar al supermercat amb les nostres pròpies bosses de roba reutilitzables, evitant així haver-ne de comprar de plàstic, que molt probablement acabarem llençant després del seu ús.

També pots començar a tenir més cura a l’hora de comprar i començar a valorar molt més les compres a granel, evitant així envasos innecessaris, com ara els de les fruites i verdures del supermercat, entre d’altres.

Tingues consciència sempre que hagis de comprar alguna cosa i prioritza aquesta visió mediambiental a l’hora de prendre una decisió. Intenta decantar-te sempre més per tot allò que és beneficiós, tant per la teva pròpia salut com per la del planeta.

To top