27 febrer, 2023

Activitats Entorn Notícies

A principis d’aquest mes de febrer, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha presentat al públic l’inventari del seu patrimoni cultural, una tasca de documentació que s’ha dut a terme entre el 2019 i el 2022. L’Inventari és un recull de 300.000 anys d’història del Montgrí, en un procés documental que no està ni de bon tros tancat. Des del Parc s’ha explicat que es tracta d’una eina viva i que s’anirà ampliant amb més dades.

El resultat ha sigut una extensa documentació de 522 elements patrimonials, format tant per elements terrestres com submergits. L’inventari s’ha dut a terme a partir d’una metodologia científica que ha consistit, en primer lloc, a realitzar un recull bibliogràfic exhaustiu i la consulta d’inventaris preexistents. Posteriorment, s’han visitat cadascun dels elements inventariats per fer-ne una descripció formal i avaluar el seu estat de conservació. Al mateix temps, amb el treball de prospecció del territori, s’han pogut documentar nous elements que fins ara no havien estat inventariats. Amb tot aquest material, s’ha generat una base de dades que conté una informació exhaustiva de cadascun dels elements.

A l’inventari es troben des de restes prehistòriques, com ara coves, fins a assentaments ibèrics, restes de l’època medieval, masos fortificats, construccions de pedra seca o restes de conflictes bèl·lics recents, entre d’altres.

A través de l’eina online Instamaps es pot consultar tot el patrimoni, que ens permet visualitzar el punt exacte de cada un dels elements i poder també tenir accés a totes les seves característiques i detalls. Oberta a tothom.

Aquest inventari s’emmarca dins la línia de treball que impulsen conjuntament des del 2019 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i la Direcció General de Patrimoni Cultural per buscar sinergies que treballin per a la protecció i el foment de l’ús sostenible del patrimoni cultural que es troba als espais naturals protegits.

To top